Giới thiệu sơ lược về

Công ty Cổ phần In Công đoàn Việt Nam

 

Công ty Cổ phần In Công Đoàn Việt Nam là doanh nghiệp trực thuộc Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam. Tiền thân là Xưởng in Báo Lao Động được thành lập từ ngày 22/08/1945 tại 51 Hàng Bồ, Hà Nội để in tờ Báo Lao Động và các ấn phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị của Tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Trải qua hơn 70 năm xây dựng và phát triển, từ xưởng in Báo Lao Động thuần túy phục vụ nội bộ Tổ chức Công đoàn, chủ yếu chỉ in ấn phẩm đơn giản một màu và công nghệ truyền thống lạc hậu, qua nhiều lần đổi tên, di dời địa điểm và thay đổi công nghệ đến nay Công ty Cổ phần In Công Đoàn Việt Nam đã có những bước trưởng thành vững chắc trở thành một trong các doanh nghiệp in có công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Tổng Liên đoàn giao vừa sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đứng vững và phát triển vững chắc trong cơ chế thị trường.

Xin cám ơn sự tin tưởng và ủng hộ của quý khách trong thời gian qua.

Trân trọng./.