Vinh danh 64 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

https://www.youtube.com/watch?v=TzzP0fnOrzQ

Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” năm 2023 vinh danh 64 doanh nghiệp xuất sắc, có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện môi trường làm việc, chăm lo tốt đời sống của người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp, quyền lợi của người lao động và lợi ích xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *